top of page
LaP2.jpg
Wokring na hrnčířském kruhu

Společnost Lidé a Příležitosti s.r.o. je tradiční česká personální agentura. Jsme držiteli povolení Ministerstva práce a sociálních věcí. Působíme na trhu již od roku 2005.

LaP byla první společností z naší skupiny Příležitosti. Vznikla bez cizího kapitálu a stojí na práci zakladatelů a zaměstnanců a také na naší ochotě se neustále učit a zlepšovat. 

​Jsme spolehliví, pracovití a otevření se stále učit. Jsme profesionální zaměstnavatel a děláme vše proto, aby naši zaměstnanci měli špičkovou a přátelskou péči. 

Co pro Vás můžeme udělat

 

Výběr zaměstnanců  

Oslovení realizujeme buď formou přímého výběru nebo personálního marketinku. Vyhledáme na trhu práce a oslovíme lidi s potenciálem být úspěšní na pozici, kterou obsazujete.

Veselá lidé z marketingu brainstorming
Jít přes data

Posouzení kompetencí

Při realizaci samotného výběrového řízení posuzujeme zejména:

Odborné kompetence. To znamená, zda daný uchazeč je vybaven znalostmi a dovednostmi pro obsazovanou pozici. Úspěch této části stojí na úzké spolupráci s vámi. Nikdo nezná lépe odborné nároky dané pozice než klient, který je profesionál v daném oboru.

Sociální kompetence. Zde nás nejvíce zajímá, zda uchazeč je schopen žádoucích sociálních interakcí a sebereflexe.

3rdWay kompetence a volní vlastnosti nám ukáží, na co je daný uchazeč zvyklý zaměřovat svou pozornost a jaká je jeho schopnost vytrvat.  

Představení vhodných uchazečů
 

Výběrové řízení je několika kolové. U nás probíhá administrativní kolo, kde se posuzují CV uchazečů a získávají doplňující informace. Následují osobní pohovory a aplikace výběrových metod. Dalším krokem je naše doporučení klientovi, kdy mu představíme tří vhodné uchazeče a typicky další dvě výběrová kola přímo na pracovišti klienta. 

Finální výběr a garance

V průběhu celého výběrového řízení jsme Vám i uchazeči k dispozici. Pokud s tím budete souhlasit, účastníme se výběrových kol i u klienta, čímž dále zpřesňujeme Vaše zadání a můžeme bezprostředně konzultovat a hodnotit, přijímat vaší zpětnou vazbu a pomoci vám s finálním výběrem, za který neseme zodpovědnost formou garance v trvání  tří měsíců až půl roku.

 

Vytvoření pracovního místa

Máte tři možnosti, jak začít spolupracovat s novým kolegou.

Nový pracovník nastoupí do pracovního poměru k Vám a stane se Vaším kmenovým zaměstnancem.

Nebo toto pracovní místo vytvoříme my a přidělíme pracovníky k výkonu práce do vaší společnosti. Pracovník má srovnatelné 

podmínky jako by pracoval u vás a zároveň může využívat firemních benefitů Skupiny Příležitosti. Záleží už jen na vás, zda si budete chtít pracovníka po domluvené době převést do stavu kmenových zaměstnanců.

Společnosti, které nepotřebují vlastní personální oddělení, rády využijí možnosti, kdy se pracovník stane jejich kmenovým zaměstncem, ale my vedeme veškerou personální a mzdovou agendu a dohlížáme na plnění veškerých povinností zaměstnavatele vůči zaměstnanci a státu. 

Sami si můžete zvolit, zda využijete výše uvedenou službu v plném rozsahu nebo jen některou z její částí.

podání ruky
bottom of page